x

Případová studie

DOMY D.N.E.S. mají díky Quandě zautomatizovanou komunikaci s potenciálními zákazníky.


Co najdete uvnitř?


V této případové studii najdete podrobné informace o přípravě a průběhu realizace. Najdete v ní také také podrobně popsané výsledky a přínosy.

Přečtěte si případovou studii