x

Nadace JAKUBA VORÁČKA

Nadace Jakuba Voráčka se zaměřuje na podporu individuálních pacientů s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci, na podporu rozvoje MS ("multiple sclerosis") center v České republice a na podporu organizací sdružujících pacienty s roztroušenou sklerózou.

Přečtěte si více

Popálky o. p. s.

„Popálky“ je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se po psychické i fyzické stránce s následky úrazu a návratem do společnosti.

Přečtěte si více

Golfista roku

Hlavním smyslem ankety Golfista roku je hodnocení výkonů mladých a nadějných talentů a domácích hráčů. Zároveň se oceňují ti, kteří Českou republiku reprezentují v zahraničí.


Přečtěte si více

Tenisový klub Rokycany


Cílem klubu je zajišťovat technicky dobře vybavené a příjemné prostředí pro tenisty, kteří hrají závodně, ale i tenisty rekreanty. Významnou část naší členské základny tvoří děti, které se snažíme prostřednictvím tenisu vést k pohybu a sportu.

Přečtěte si více

Slovensko bez drog o. z.

Hlavním a jediným cílem sdružení je zajistit snížení užívání legálních a nelegálních drog žáky ZŠ a SŠ. Díky Vašemu příspěvku můžeme dodávat naše přednášky nepřetržitě během celého školního roku.


Přečtěte si více

Rytmus - od klienta k občanovi, z. ú.

Tato nezisková organizace od roku 1994 podporuje lidi se zdravotním postižením (především mentálním) v aktivním začleňování do života, a to ve škole, v práci, v místě bydliště i při volnočasových aktivitách.

Přečtěte si více

A-B help, s. r. o.


Společnost zajišťuje minibusy pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu dětí Klokánků a dětských domovů, seniorů i hendikepovaných. Oslovuje firmy, aby pomohly minibusy pořídit, a to díky reklamě, kterou jim na vybraný minibus umístí.

Přečtěte si více

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech.

Přečtěte si více

Kočičí přání z. s.

"Kočičí přání" je spolek, který se stará o opuštěné kočky. E-mailovou komunikaci s dárci, médii i veřejností za pomoci naší aplikace Quanda a díky našemu partnerství zvládají s polovičními finančními náklady.


Přečtěte si více

Spolek pro rozvoj svobod. vzdělávání, z.s.

Spolek zaštiťuje celkem tři projekty, které se primárně zaměřují na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, sekundárně fungují jako veřejná služba a vzdělávání pro znevýhodněné osoby.

Přečtěte si více

Společnost pro zvířata – zo ČSOP

Nevládní nezisková organizace se od roku 1996 zaměřuje na ochranu zvířat a zajištění jejich práva na plnohodnotný život, vč. podmínek pro jejich přirozené etologické chování a zajištění jejich psych., fyzických a soc. potřeb.

Přečtěte si více

Awana ČR, z. s.


Dětská nezisková organizace pomáhá s výchovou dětí v křesťanských společenstvích formou Awana klubů.Přečtěte si více