x

Nadace JAKUBA VORÁČKA

Nadace Jakuba Voráčka se zaměřuje na podporu individuálních pacientů s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci, na podporu rozvoje MS ("multiple sclerosis") center v České republice a na podporu organizací sdružujících pacienty s roztroušenou sklerózou.

Přečtěte si více

Popálky o. p. s.

„Popálky“ je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se po psychické i fyzické stránce s následky úrazu a návratem do společnosti.

Přečtěte si více

Golfista roku

Hlavním smyslem ankety Golfista roku je hodnocení výkonů mladých a nadějných talentů a domácích hráčů. Zároveň se oceňují ti, kteří Českou republiku reprezentují v zahraničí.

Přečtěte si více

Slovensko bez drog o. z.

Hlavním a jediným cílem sdružení je zajistit snížení užívání legálních a nelegálních drog žáky ZŠ a SŠ. Díky Vašemu příspěvku můžeme dodávat naše přednášky nepřetržitě během celého školního roku.


Přečtěte si více

NADĚJE

Posláním charitativní organizace Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech.

Přečtěte si více

Kočičí přání z. s.

"Kočičí přání" je spolek, který se stará o opuštěné kočky. E-mailovou komunikaci s dárci, médii i veřejností za pomoci naší aplikace Quanda a díky našemu partnerství zvládají s polovičními finančními náklady.


Přečtěte si více

Spolek pro rozvoj svobod. vzdělávání, z.s.

Spolek zaštiťuje celkem tři projekty, které se primárně zaměřují na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, sekundárně fungují jako veřejná služba a vzdělávání pro znevýhodněné osoby.

Přečtěte si více