Mgr. Michal Bucko

Predseda združenia

"Dovoľte mi poďakovať sa Vám za finančný príspevok, ktorý ste ste v roku 2019 poskytli nášmu občianskemu združeniu na realizáciu projektu Slovensko bez drog. "

Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010.

Co je hlavním cílem vaší organizace? 

Hlavným a jediným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog žiakmi ZŠ a SŠ. Vďaka Vášmu príspevku môžeme dodávať naše prednášky nepretržite, počas celého školského roka. Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…). Na niektorej zo základných alebo stredných škôl na Slovensku nás počas školského roka nájdete takmer každý deň.

Naše výsledky v číslech 

  • Od septembra 2009 do dnešného dňa sme na školách v SR uskutočnili 8 830 prednášok
  • Našich prednášok sa doteraz zúčastnilo 264 437 žiakov ZŠ a študentov SŠ
  • Sľub protidrogového šerifa už zložilo 101 792 žiakov ZŠ

Viac informácií o našej činnosti ako aj reakcie a spätnú väzbu na naše prednášky od žiakov a učiteľov sa môžete dozvedieť na www.slovenskobezdrog.sk.

Ešte raz mi dovoľte poďakovať sa Vám za Vašu doterajšiu podporu a pomoc a zároveň Vás požiadať o pokračovanie v nej, či už formou individuálnych príspevkov/darov, umiestnenia loga Vašej spoločnosti na bilboardy Slovensko bez drog, alebo formou nasmerovania 2% z daní nášmu občianskemu združeniu. Spoločne dokážeme zmeniť veci k lepšiemu!

 

Mgr. Michal Bučko

Predseda združenia