Marketingovému světu vládne vizuální obsah

Quanda koktejl

Marketingovému světu vládne vizuální obsah

Nenechte si namluvit, že na vzhledu nezáleží. Vizuální obsah je výzva pro každého marketéra. Marketingovému světu vládne vizuální obsah. Ve světě marketingu a digitálních médií slova už nestačí. Moc vizuálů roste.

 • Denisa Kmeťová
 • Autor

 • Denisa Kmeťová

Pokud chcete lidi svým sdělením pobavit, přimět k interakci a trvale si udržet jejich zájem, musíte informacím dát „tvář“.

Vizuální obsah je na vzestupu již několikátý rok. Pokud jste mu zatím nevěnovali pozornost, je na čase otevřít oči a začít se zajímat, jaké výhody vám tato silná marketingová zbraň přináší. Zcela přirozeně usnadňuje komunikaci s návštěvníky vašich stránek a zvyšuje jejich engagement. Dobře napsaný text v kombinaci s nápaditými vizuálními prvky představuje v podstatě bezkonkurenční nástroj.

Vizuální obsah - obrázek 1

Zdroj: Quanda

Jednoznačná je situace na sociálních sítích. Jak ukazují statistiky společnosti HubSpot, vizuální stránka příspěvků zde hraje zásadní roli. Obsah doplněný vhodnými obrázky má o 94 % zhlédnutí víc než příspěvky bez nich. U vizuálního obsahu je zároveň 40x vyšší pravděpodobnost, že ho budou uživatelé na sociálních médiích sdílet, než u jiného typu obsahu.

Tým odborníků z Venngage , platformy pro snadné tvoření infografiky, se proto dotázal 300 profesionálů z oblasti on-line marketingu, jak důležitý je vizuální obsah v jejich marketingových strategiích. Výsledky průzkumu pak shrnuli do přehledné infografiky. A které klíčové statistiky se v ní například objevily?

Vizuální obsah - obrázek 2

Zdroj: Venngage

Podle výsledků průzkumu si vizuální obsah své pozice jednoznačně upevňuje.

 • 53 % marketérů uvedlo, že 91 % až 100 % obsahu, který publikovali v roce 2016, obsahovalo vizuály. Ve srovnání s rokem 2015 se použití vizuálního obsahu v publikovaných článcích zvýšilo o neuvěřitelných 130 %. S velkým nárůstem se počítá i letos.
 • Na dotaz, jaký druh vizuálů nejčastěji zveřejňují, 35 % oslovených marketérů uvedlo, že nejčastěji používá agenturní fotografie, přestože mají velmi nízký dopad. Dalších 30,4 % marketérů dává přednost originální grafice, nejčastěji infografice a ilustracím.

Vizuální obsah - obrázek 3

Zdroj: Venngage. Snímky z fotobank mezi používanými vizuály stále vedou, jejich efekt je ale sporný. 

 • 71,1 % marketérů přiznalo, že na tvorbu vizuálních materiálů jim zbývá méně než 5 hodin týdně.
 • 60,8 % dotázaných uvedlo, že vizuální obsah je nezbytně nutný pro jejich marketingovou strategii v roce 2017. Dalších 31,7 % dotázaných uvedlo, že ho považuje za velmi důležitou součást.
 • Kolik peněz marketéři předpokládají v letošním roce vynaložit na vizuální obsah? 35,5 % z nich očekává, že na vytváření vizuálního obsahu spotřebují více než třetinu ze svého celkového rozpočtu.

Vizuální obsah - obrázek 4

Zdroj: Venngage. Zatímco v loňském roce nejpočetnější skupina marketérů investovala do tvorby vizuálů méně než 10 % z rozpočtu, letos plánují utratit minimálně trojnásobně více peněz.

Podrobné statistiky vypracované týmem Venngage dokazují, že vizuální obsah je všeobecný trend, který bude přetrvávat nejen v roce 2017. Podle výsledků tohoto průzkumu si marketéři velice dobře uvědomují nesmírnou hodnotu vytváření vizuálů pro zvýšení kvality obsahu a zapojení uživatelů. Zejména pochopili přednosti používání infografiky, grafů a vizualizace dat – takto zpracované informace uživatelé výrazně lépe vstřebávají. Na druhou stranu však marketéři často bojují s nedostatkem času a prostředků na pořízení právě takových atraktivních vizuálů.

Vizuální obsah - obrázek 5

Zdroj: Venngage. Lidé milují fakta, statistiky a čísla - naservírujte jim je v podobě originální infografiky, kdykoli je to jen možné. Průzkum potvrdil, že má skvělou interakci.

Ať už jde o dětské knihy, blog nebo materiál pro vaše klienty, obrázky fungují stejně. V prvé řadě přitáhnou – a hlavně udrží pozornost čtenářů. Řadu složitějších informací a souvislostí dovedou vysvětlit lépe než samotný text. Pádným argumentem pro jejich používání je také fakt, že vizuální obsah si uživatelé podstatně lépe zapamatují. Zajímavé výsledky přinesla i analýza serveru BuzzSumo. Vyplývá z ní, že pokud jsou vaše články po každých 75-100 slovech doplněny vizuálem, mohou dosáhnout až dvojnásobné akce na sociálních sítích než články s menším počtem vizuálů.

Vizuální obsah - obrázek 6

Zdroj: Quanda. Poměr jeden vizuál na každých 75-100 slov textu je optimální. Při menším i větším počtu obrázků míra sdílení na sociálních sítích klesá.

Ve světle těchto údajů není třeba zdůrazňovat, že vizuální prvky, jako jsou infografiky, videa nebo obrázky, by měly být nedílnou součástí vaší obsahové marketingové strategie. Nicméně není možné se spoléhat na to, že obrazový materiál je samospasitelný. Aby dobře fungoval, musí být v každém případě relevantní. Ano, dá se sice říct, že lepší jakýkoliv obrázek než vůbec žádný. Přesto by měl vždy souviset s tématem, o kterém mluvíte. Není jen na ozdobu, ani jeho hlavní funkcí není „rozbití“ dlouhého textu. Svému publiku na sociálních sítích musíte dát důvod, aby vizuální obsah šířilo dál – jeho existence sama o sobě nestačí. Vybírejte či vyrábějte takové vizuály, které buď nabízejí přidanou hodnotu, nebo stojí za to sdílet je s ostatními.

Vizuální obsah - obrázek 7

Zdroj: Venngage. S čím se marketéři při tvorbě vizuálů potýkají? Přes 36 % procent z nich bojuje s tím, jak soustavně vyrábět poutavé vizuály , které zasáhnou cílové publikum.

Takže než publikujete svůj příspěvek, udělejte toto:

 • Podívejte se, jaký počet slov má celý váš text (a pro jeho optimální čitelnost můžete jednotlivé věty zkrátit na maximální počet 20 slov).
 • Spočítejte, kolik relevantních obrázků či fotografií jste k němu použili.
 • Přidejte či odeberte je tak, abyste se dostali k doporučenému poměru – větší i menší počet vizuálů prokazatelně nefunguje tak dobře.
 • Nezáleží na tom, zda se budete blížit víc k hranici 75 či 100 slov na obrázek. Důležité je držet se v tomto rozmezí.
 • Všechny své příspěvky na Facebook postujte s obrázky.