Podzimní novinky v Quandě

Novinky v Quandě

Podzimní novinky v Quandě

Pět zajímavých novinek a vylepšení už od 31.10.2022 na vašem účtu.

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Posledních několik týdnů jsme intenzivně pracovali na dalších vylepšeních a úpravách Quandy a nyní vám je chceme všechny představit. Řada těchto updatů je inspirována vámi a tím víc se těším, že je již brzy najdete v Quandě.

 

1. Zvýšení rychlosti a výkonu

Nemáme rádi, když musíme na něco čekat. Ani v Quandě jsme neviděli rádi, když jsme museli čekat, než se nám načtou statistiky odeslané kampaně nebo než se načte stránka s příjemci. Je pravda, že některé procesy trvají déle a prostě se chvíli počkat musí, ale udělali jsme, co šlo, abychom právě ta místa, která byla nejpomalejší, zrychlili.

Největší zrychlení můžete pozorovat při načítání statistik po odeslání jednoduché kampaně.

S tím souvisí i výkon aplikace na pozadí při zpracování informací z poštovních serverů, které dostáváme. Někdy jich je ve frontě i více než 500 tisíc. A tak jsme tento proces zrychlili, jak jen to šlo, aby se vše zpracovalo co nejdříve a vy jste tak mohli vidět statistiky již za 5 minut po odeslání kampaně, což je náš standardní interval pro aktualizaci statistik.

 

2. Rozšíření používání odkazů v e-mailech o tzv. "Personalizaci odkazů"

Máme velkou radost, že se nám podařilo zrealizovat tuto úpravu. Nově tak můžete měnit odkaz pomocí adresy uložené v uživatelském poli a odkazovat každého příjemce na jinou adresu.

Kde to využijete a jak to funguje?

Například pokud se má pomocí odkazu zobrazit každému příjemci jiný dokument, například jeho smlouva uložená na úložišti nebo při odkazování na zákaznický profil nebo do zákaznické sekce přímo na účet daného příjemce, pro volání na telefon přiděleného prodejce nebo specialisty apod. Odkaz se může nahradit celý, tomu říkáme "Značka jako odkaz" nebo se může měnit jen jeho část, tomu pak říkáme "Odkaz se značkou".

 

3. Zlepšení bezpečnosti a úprava hromadného mazání kontaktů

Kvůli zvýšení bezpečnosti celého prostředí a udržení co nejvyšší reputace odesílání z Quandy jsme upravili práci s kontakty při jejich hromadném mazání. Nově tak zavádíme některá omezení týkající se hromadného mazání kontaktů. Společně s tím také novinku, která se týká odhlášených kontaktů, které se nově nebudou počítat do celkového počtu kontaktů, které nastavuje váš aktuálně zakoupený tarif. Více o hromadném mazání se dočtete v článku, který jsme na toto téma napsali s názvem: "Proč nemůžu vymazat všechny označené kontakty?"

 

4. Rozšíření a úprava uživatelských rolí a práv

Dříve používané uživatelské role Admin, Project manager a Consultant dostali nové názvy, změnilo se nastavení role Consultant a vznikla nová role Manažer.

Co se změnilo?

Přejmenovali jsme role, respektive je od pondělí budeme používat česky, tedy Admin (dříve Admin), Manažer (nová role), Projekt manažer (dříve Project manager) a Obchodník (dříve Consultant). Role Obchodník může nově pracovat pouze s kontakty, u kterých je nastaven jako vlastník. Po přihlášení tak vidí pouze své kontakty, a to na všech místech v Quandě, kde se s konkrétními kontakty pracuje. Stále platí, že nemůže nic mazat, exportovat a vidí pouze projekty, ve kterých je nastaven jako spolupracovník.

Co je nového?

Nově jsme přidali roli s názvem "Manažer". Je to role, která může vše a vidí vše. Na rozdíl od Admina, nemůže však přidávat, upravovat a mazat uživatele. Je to role zejména pro ty pracovníky, kteří potřebují mít po přidání do Quandy ihned přehled o všem, co se v Quandě děje. Bez nutnosti tohoto nového uživatele "naklikávat" jako spolupracovníka do všech kampaní, dotazníků nebo formulářů.

 

5. Zlepšení odezvy Quandy při překročení limitu počtu kontaktů nastavených vaším tarifem

Tento update je zde sice uveden na posledním místě, ale myslím, že vám udělá radost. Upravili jsme chování Quandy při překročení limitu počtu kontaktů, které máte na vašem účtu. Nově bude Quanda fungovat bez omezení dál, i když tento limit drobně překročíte.

Pokud tedy máte na vašem účtu nastaven tarif například pro 2000 kontaktů a z formuláře nebo importem tento limit o pár kontaktů překročíte, nic se neděje, vše bude fungovat dál. V Quandě se vám začne zobrazovat oranžový pruh s informací, že k tomu došlo a s kontakty na naši podporu, abyste tarif změnili nebo upravili počet kontaktů na vašem účtu.

Pokud tento limit překročíte výrazně, dojde k zastavení odesílání všech e-mailů, přestanou se zobrazovat formuláře a Quanda omezí přidávání nových kontaktů. V Quandě se vám začne zobrazovat červený pruh s informacemi, jak postupovat.

Tato úprava se týká jak samotné Quandy, tak komunikace pomocí API. Veškeré změny v API odpovědích při importu kontaktů již nyní najdete v naší API dokumentaci.


To je z našich podzimních novinek vše. Mějte se krásně!

Honza z Quandy