Nové funkce a vylepšení v Dotaznících

Novinky v Quandě

Nové funkce a vylepšení v Dotaznících

V dotaznících jsme realizovali celou řadu změn, updatů a vylepšení. Mezi nejdůležitější patří nová otázka typu NET PROMOTER SCORE, nové grafy v Analýze odpovědí a nové seznamy respondentů pro jednotlivé odpovědi. Je toho však mnohem víc!

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Pojďme si jednotlivá vylepšení představit.

1. Nová otázka: "NET PROMOTER SCORE"

Net promoter score Quanda

Jedná se o standardizovanou otázku, která zní:

"Jak pravděpodobné je, že byste [produkt, službu, firmu, zaměstnání u firmy] doporučil/a svým známým nebo kamarádům?"

NPS otázka Quanda

Respondenti na tuto otázku odpovídají tak, že vybírají na škále od 0 do 10. 0 znamená, že by nedoporučili v žádném případě. 10 znamená, že doporučí velmi rádi. Na základě tohoto hodnocení se pak počítají výsledky, a to opět standardizovaným způsobem. Sečtou se procentuální odpovědi respondentů, tzv. "kritiků", tj. těch, kteří hodnotili 0 až 6, dále se sečtou procentuální odpovědi tzv. "pasivních respondentů", tj. těch, kteří hodnotili 7 a 8 a dále se sečtou procentuální odpovědi respondentů, tzv. "podporovatelů", tj. těch, kteří hodnotili 9 a 10.

Výsledná hodnota NET PROMOTER SCORE se pak rovná PODPOROVATELÉ mínus KRITICI. PASIVNÍ respondenti se vynechávají. Výsledná hodnota v % pak odráží ochotu respondentů doporučit, nedoporučit nebo naopak se kriticky vyjádřit k produktu, službě nebo firmě, která byla předmětem otázky.

Net promoter score graf

Pokud je dosažené skóre vyšší než 50 % je to dobré. Pokud je nižší nebo dokonce záporné, je potřeba zjistit přesný důvod a ten napravit. Vaše skupina respondentů, tak při nízkém nebo záporném skóre není ochotna vaši firmu, produkt nebo službu dál doporučit a vaše expanze je proto mnohem náročnější.

S tím souvisí i úplně nová funkce v dotaznících, a to jsou seznamy respondentů, dle jednotlivých odpovědí. Pojďme si tuto novinku představit.

 

2. Nové seznamy respondentů a to ke každé odpovědi zvlášť

Seznam respondentů Quanda

Na tuto funkci jsme se moc těšili. Pro každou otázku můžete získat seznam respondentů, a to ke každé odpovědi zvlášť. Velmi rychle tak můžete zjistit, kdo a jak přesně odpovídal. Seznam, který vidíte si můžete hromadně oštítkovat a dodatečně po průzkumu odeslat e-mail nebo lidem rovnou dle tohoto seznamu zavolat.

Seznam respondentů podle odpovědi Quanda.

 

3. Zjednodušení strany pro editaci dotazníku

Dotazník Quanda

Celá strana dotazníku je mnohem "čistější". Vynechali jsme vše nadbytečné. Celá stránka a všechny prvky na ní se automaticky ihned ukládají. Zjednodušili jsme editaci textu úvodní a závěrečné strany. V rámci nastavení závěrečné strany pak můžete zvolit, která stránka se má po odeslání dotazníku zobrazit. Pokud úvodní strana neobsahuje žádný text automaticky se nezobrazuje. Pokud text obsahuje, zobrazí se.

 

4. Rychlá změna šablony dotazníku

Pomocí ikony v projektové liště (bílá lišta pod hlavním modrým menu), pomocí ikony "štětce" můžete rychle změnit vizuální styl dotazníku, a to i v případě, že dotazník právě běží.

Dotazník šablony Quanda

 

5. Nová možnost přesměrovat respondenta po odeslání dotazníku na vlastní děkovací stránku

Dotazník vlastní děkovací stránka Quanda

Nově můžete respondenty dotazníku, po jeho odeslání, přesměrovat na vlastní děkovací stránku. Původní možnost zobrazit děkovací stránku z Quandy jsme ponechali. Toto přesměrování na vlastní děkovací stránku vám umožní lépe sledovat konverze z vyplněných dotazníků a také využít remarketing, pro další komunikaci s respondenty, kteří dotazníkem prošli.

 

6. Výpis všech textových odpovědí v závěrečné zprávě

Textové odpovědi Quanda

Nově si můžete v závěrečné zprávě zobrazit všechny textové odpovědi, které vaši respondenti vyplnili. Ať už se jedná o krátký text, delší text nebo položku "jiné" v otázkách s radiobuttony (výběr pouze jedné odpovědi) nebo s checkboxy (zaškrtnutí více možností). Nemusíte tak textové odpovědi kopírovat a vkládat do komentáře.

 

7. Nové grafy na stránce Analýzy odpovědí pro všechny typy otázek

Graf 1 dotazníky Quanda

Graf 2 dotazníky Quanda

Graf 3 dotazníky Quanda

Všechny otázky získaly nové grafy. Ať už se jedná o ty základní jako jsou výsečové grafy (tzv. koláčové grafy) nebo sloupcové, tak i pokročilejší grafy. Poměrové nebo procentuální. Mezi novými grafy najdete i speciální graf pro otázku Net Promoter Score (NPS). Nové grafy jsou modernější, přehlednější a pomocí jejich legendy, jak se můžete podívat na animovaný obrázek níže, můžete jednotlivé sloupce nebo výseče rychle skrývat nebo zobrazovat.

 

8. Nová funkce, která vám umožní si stáhnout jednotlivé grafy jako obrázky

Stažení grafu Quanda

Stále zůstává možnost vše stáhnout jako PDF a grafy v rámci závěrečné zprávy vytisknout. Nově však máte možnost pomocí ikony menu v pravém horním rohu grafu graf stáhnout jako obrázek a vložit ho například do Wordu nebo vaší prezentace v Powerpointu.

 

9. Rychlé filtrování pomocí legendy grafu

Filtrování v grafech Quanda

Všechny grafy, které najdete v dotaznících (stejná funkčnost platí i pro grafy v e-mailových kampaních) mají možnost zobrazovat a skrývat jednotlivé sloupce nebo výseče grafu klikem na jejich legendu (popisek s názvem řady pod grafem). To vám umožní velmi rychle sledovat výsledky pouze pro odpovědi nebo jejich kategorii, která vás zajímá.

 

10. Přehlednější zobrazení otázek a odpovědí na straně Analýza odpovědí

Analýza odpovědí Quanda

Všechny prvky na této straně jsme srovnali tak, aby se zobrazovaly co nejpřehledněji. Dlouhé texty jsme zalomili na další řádek a vše srovnali tak, aby se i dlouhé otázky nebo odpovědi vlezli na šířku na stranu s výsledky. Nové barvy dostala i tlačítka, aby bylo možné tlačítka rychleji vizuálně rozpoznat, když se chystáte něco přidat, upravit nebo smazat.

 

11. Nové dialogy pro nastavení zprávy v případě pozastaveného nebo ukončeného dotazníku

Dotazník pozastaveno Quanda 

Pokud váš dotazník ukončíte nebo pozastavíte je vhodné o tom informovat respondenty, kteří do dotazníku vstupují. V případě pozastaveného dotazníku napište zprávu, za jak dlouho bude dotazník opět v provozu. V případě ukončeného dotazníku informujte respondenty o tom, že tento průzkum již dále neprobíhá. Aby byla editace těchto textů co nejjednodušší, přidali jsme nové dialogy, ve kterých můžete tyto zprávy pohodlně napsat.

 

12. Nové nastavení pro logo dotazníku a závěrečné zprávy

Logo závěrečná zpráva Quanda

Logo dotazník Quanda

V závěrečné zprávě můžete zapnout a vypnout zobrazení loga a volit jeho velikost. Na straně Dotazník můžete volit nově zarovnání loga na střed.

 

Pokud se vám novinky v dotaznících líbily, nechte nám komentář. Milujeme komentáře!

Držím vám palce!

Jan Spáčil

 

MOHLO BY VÁS TAKY ZAJÍMAT:

6 kroků, jak vytvořit dotazník

nebo

8 chyb, které ohrožují míru prokliku vašeho newsletteru

Diskuze