Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

GDPR

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

GDPR mimo jiné také definuje soubor práv, které jako poskytovatel osobních údajů máte. Přečte si, na co máte podle nové legislativy nárok.

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva.

#1. Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

#2. Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

#3. Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

V tomto přípdadě napište prosím svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

#4. Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

V tomto přípdadě napište prosím svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, který formát souboru preferujete. 

#5. Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování.

V tomto přípdadě nás kontaktujte na na e-mailu: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

#6. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Stránky Úřadu pro ochranu ososbních údajů: https://www.uoou.cz/

...

Máte další dotazy týkající se GDPR a Quandy? Pokud ano, napište nám na support@onquanda.com nebo nás kontaktujte na telefonu: +420 603 734 514.

Mějte se bez GDPRoblémově.

Jan Spáčil