Důvody nedoručených e-mailů

Email marketing

Důvody nedoručených e-mailů

Email je v podstatě komunikace mezi dvěma počítači, která probíhá v jednoduchých kódech a pomocí které se předávají jednoduché textové zprávy. Pokud není e-mail doručen, obdrží náš systém kód, který upřesňuje, proč nebyl daný e-mail doručen. Důvodů, proč není email doručen, je celá řada a někdy, i přesto, že mohou vypadat různě, znamenají to samé.

 • Jan Spáčil
 • Autor

 • Jan Spáčil

Abychom Vám pomohli lépe porozumět důvodům, proč daný email nebyl doručen, vytvořili jsme tento přehled s nejčastějšími důvody nedoručených e-mailů, se kterými se můžete setkat a které můžete najít v tabulce se seznamem nedoručených emailů.

Poznámka

Seznam níže obsahuje pouze omezený výčet důvodů a kódů, které se objevují v Quandě v případě, že Váš email nebyl doručen. Každý e-mailový server je jako příjemce specifický, a proto se můžete setkat i s dalšími důvody nedoručení, které zde neuvádíme. Pokud narazíte na nějaký důvod, o kterém se nezmiňujeme, napište nám na support@onquanda.com a my ho rádi přidáme.

 

Dočasné nedoručení - „Pokud neuspějete napoprvé...“

Zpráva s trojciferným kódem začínajícím číslem 4 se většinou objevuje, pokud se při zpracování zprávy vyskytne nějaká přechodná chyba. Tyto typy odpovědí nebývají důvodem ke znepokojení, jelikož se časem většinou samy dají do pořádku.

Důvod nedoručení emailu 421

 Zprávy jsou dočasně pozdrženy kvůli pravidlům nebo směrnicím serveru příjemce. K tomu většinou dochází, objeví-li se příliš mnoho zpráv či spojení v příliš krátkém časovém úseku.

 

Příklady:

 • 421 4.7.0         Zpráva od (X.X.X.X) dočasně pozdržena
 • 421 4.7.1         http://postmaster.info.aol.com/errors/421dynt1.html (throttled)
 • 421 4.7.0         Zpráva od (X.X.X.X) dočasně pozdržena - 4.16.50. Obraťte se prosím na http://postmaster.yahoo.com/errors/postmaster-21.html

Jak s touto odpovědí naložit: 

Tento typ hlášky uvidíte velmi výjimečně. Po obdržení této hlášky automaticky nastavujeme další odesílání emailu tak, abychom ho v co nejkratším čase doručili. O opakované doručení se snažíme následujících 120 hodin (až 5 dní) po odeslání e-mailu. 

Důvod nedoručení emailu 450

Zpráva nebyla doručena, protože emailová schránka uživatele nebyla dostupná; pravděpodobně proto, že byla uzamčená, nebo v té době nebyla průchozí.

Příklady:

 • 450                  příliš časté spojení z 198.37.147.135, zkuste to znovu později (zahlceno).
 • 450 4.2.1         Uživatel, kterého se snažíte kontaktovat, dostává emaily příliš rychle. Pošlete svou zprávu znovu později. Pokud bude poté uživatel schopen zprávu přijmout, vaše zpráva bude doručena.

Jak s touto odpovědí naložit**:

Tento typ hlášky uvidíte velmi výjimečně. Po obdržení této hlášky automaticky nastavujeme další odesílání emailu tak, abychom ho v co nejkratším čase doručili. O opakované doručení se snažíme následujících 120 hodin (až 5 dní) po odeslání emailu.

  

Důvod nedoručení emailu 451

 Tato zpráva prostě nebyla doručená kvůli chybě na vzdáleném serveru. Není pravděpodobné, že by chyba byla na vaší straně. Pamatujte, že je třeba to zkusit znovu během následujících 72 hodin.

Příklady:

 • 451                  mta1012.mail.gq1.yahoo.com Zdroje jsou dočasně nedostupné. Zkuste to                       znovu později [#4.16.1].
 • 451                  Dočasný lokální problém – zkuste to znovu později

 Jak s touto odpovědí naložit:

Tento typ hlášky uvidíte velmi výjimečně. Po obdržení této hlášky automaticky nastavujeme další odesílání emailu tak, abychom ho v co nejkratším čase doručili. O opakované doručení se snažíme následujících 120 hodin (až 5 dní) po odeslání emailu.

 

Důvod nedoručení emailu 452

 Zpráva byla pozdržena kvůli nedostatečné systémové paměti. Není to vaše chyba, zpráva bude pravděpodobně přijata později, jakmile se uvolní více prostoru.

 Příklady:

 • 452                              Příliš mnoho příjemců ve stejném čase (zahlceno)
 • 452 4.3.1                     Nedostatek systémové paměti (zahlceno)
 • 452 4.2.2                     Plná schránka Mail quota exceeded

 Jak s touto odpovědí naložit:

Pokud není Váš email doručen z těchto důvodů, nastavíme u emailové adresy blaklistování pouze dočasně. Čas, po který je adresa umístěna na blacklist se postupně prodlužuje s opakovanými neúspěšnými pokusy email doručit. Celý proces je automatický a není potřeba žádná akce na Vaší straně.

 

 

Trvalé nedoručení - „Vrácení odesílateli...“

 Důvody nedoručení jsou v tomto případě jakékoli zprávy s trojciferným kódem na začátku začínajícím číslem 5, kterou obdržíte poté, co jste se pokusili email doručit.

 Obvykle to znamená, že došlo k nějaké trvalé chybě. Může jít o systémovou chybu na serveru příjemce, který zcela otevřeně blokuje emaily, aby byly doručeny, ale stejně tak může být doručení emailu zablokováno na základě pravidel nebo směrnic, kterými se server příjemce řídí vzhledem k obsahu, který se snažíte doručit.

 Z příkladů uvedených níže pochopíte některé z nesčetných důvodů, kvůli kterým se vám může vrátit zpráva o nedoručení s trojciferným kódem začínajícím číslem 5.

 

Důvod nedoručení emailu 501

Emailová adresa, na kterou posíláte Váš e-mail obsahuje překlep. Například novak@qmail.com

Příklady:

 • 501      Bad address syntax.

Jak s touto odpovědí naložit:

Opravte překlep v e-mailové adrese. U e-mailových adres, které nejsou doručeny na základě těchto důvodů, trvale nastavujeme parametr blacklistováním na „Ano“ a automaticky je vyřazujeme z dalších rozesílek. Tyto adresy se pak na straně pro výběr příjemců, po jejich označení, zobrazují v červeném poli „Blacklistováno“. Pokud v budoucnu získáte tento konkrétní email pomocí Aktivního formuláře, bude je stav blacklistování automaticky nastaven na „Ne“ a vaše e-mailové kampaně budou opět na tento e-mail odesílány.

 

Důvod nedoručení emailu 550 (511)

 E-mailová schránka uživatele byla nedostupná, neexistuje. Většinou proto, že nebyla nalezena, nebo kvůli politice serveru pro příchozí zprávy.

 

Příklady:

 • 550                  Požadovaná akce nebyla provedena: nedostupná emailová schránka. Host unknown
 • 550 5.1.1         E-mailový účet, který jste se pokusili kontaktovat, neexistuje. Zkontrolujte prosím znovu emailovou adresu příjemce, zda neobsahuje překlepy či mezery navíc.
 • 511                  Sorry, no mailbox here by that name (e-mailová schránka s tímto jménem neexistuje)
 • 550 5.4.1         Doručení emailu bylo zablokováno na straně příjemce. Nejčastěji kvůli podezření, že se jedná o spam.

 

Jak s touto odpovědí naložit:

U emailových adres, které nejsou doručeny na základě těchto důvodů, trvale nastavujeme parametr blacklistováním na „Ano“ a automaticky je vyřazujeme z dalších rozesílek. Tyto adresy se pak na straně pro výběr příjemců, po jejich označení, zobrazují v červeném poli „Blacklistováno“. Pokud v budoucnu získáte tento konkrétní email pomocí Aktivního formuláře, bude je stav blacklistování automaticky nastaven na „Ne“ a vaše emailové kampaně budou opět na tento email odesílány.

  

Důvod nedoručení emailu 551

 Cílová emailová schránka na tomto serveru příjemce neexistuje. Součástí této odpovědí někdy bude adresa, na kterou můžete zkusit zprávu přeposlat, pokud server ví, kde se cílová schránka nachází.

Příklady:

 • 551                  příjemce není naším zákazníkem
 • 551                  příjemce neexistuje

 Jak s touto odpovědí naložit:

U emailových adres, které nejsou doručeny na základě těchto důvodů, trvale nastavujeme parametr blacklistováním na „Ano“ a automaticky je vyřazujeme z dalších rozesílek. Tyto adresy se pak na straně pro výběr příjemců, po jejich označení, zobrazují v červeném poli „Blacklistováno“. Pokud v budoucnu získáte tento konkrétní e-mail pomocí Aktivního formuláře, bude je stav blacklistování automaticky nastaven na „Ne“ a vaše e-mailové kampaně budou opět na tento e-mail odesílány.

  

Důvod nedoručení emailu 552

 Byl dosažen paměťový limit cílové schránky.

Příklady:

 • 552 5.2.2         Tato zpráva přesahuje aktuální systémový limit, nebo je schránka příjemce plná. Zkraťte tělo e-mailu, nebo odstraňte přílohy a zkuste zprávu poslat znovu.

 Jak s touto odpovědí naložit: 

U e-mailových adres, které nejsou doručeny na základě těchto důvodů, trvale nastavujeme parametr blacklistováním na „Ano“ a automaticky je vyřazujeme z dalších rozesílek. Tyto adresy se pak na straně pro výběr příjemců, po jejich označení, zobrazují v červeném poli „Blacklistováno“. Pokud v budoucnu získáte tento konkrétní e-mail pomocí Aktivního formuláře, bude je stav blacklistování automaticky nastaven na „Ne“ a vaše e-mailové kampaně budou opět na tento e-mail odesílány.

  

Důvod nedoručení emailu 553

 Zpráva byla zamítnuta, protože název e-mailové schránky byl buď zdeformován, nebo neexistuje.

Příklady:

 • 553 5.7.1         Lituji, ale tato doména není na mém seznamu povolených příjemců
 • 553                  Neplatný/neaktivní uživatel.

Jak s touto odpovědí naložit: 

U e-mailových adres, které nejsou doručeny na základě těchto důvodů, trvale nastavujeme parametr blacklistováním na „Ano“ a automaticky je vyřazujeme z dalších rozesílek. Tyto adresy se pak na straně pro výběr příjemců, po jejich označení, zobrazují v červeném poli „Blacklistováno“. Pokud v budoucnu získáte tento konkrétní e-mail pomocí Aktivního formuláře, bude je stav blacklistování automaticky nastaven na „Ne“ a vaše e-mailové kampaně budou opět na tento e-mail odesílány.

  

Důvod nedoručení emailu 554

 Zpráva nebyla doručena. Tato odpověď je jakýmsi chybovým hlášením, ale bez konkrétní specifikace důvodu nedoručení. Obecně je to velmi neurčitá zpráva.

 

Příklady:

 • 554                  Mail loop detected.
 • 554 5.1.0         Sender denied. (Odesílatel odmínut)
 • 554 5.4.7         Příjemce nemá dostatek volného místa na disku pro doručení této zprávy.
 • 554 5.7.1         E-mail zamítnut. Přístup zamítnut. Uživatel neexistuje.
 • 554 5.7.1         E-mail zamítnut. Zpráva byla zablokována kvůli spamovému obsahu.

 Jak s touto odpovědí naložit:

U e-mailových adres, které nejsou doručeny na základě těchto důvodů, trvale nastavujeme parametr blacklistováním na „Ano“ a automaticky je vyřazujeme z dalších rozesílek. Tyto adresy se pak na straně pro výběr příjemců, po jejich označení, zobrazují v červeném poli „Blacklistováno“. Pokud v budoucnu získáte tento konkrétní e-mail pomocí Aktivního formuláře, bude je stav blacklistování automaticky nastaven na „Ne“ a vaše e-mailové kampaně budou opět na tento e-mail odesílány.

 

 

Ostatní důvody nedoručení

 Quanda zobrazí kód i tehdy, pokud server příjemce zareagoval doslova prázdným kódem příčiny chyby. Než abyste hloubali nad tím, co může prázdné pole znamenat, zobrazí se místo toho zpráva níže, čímž vám dává najevo, že vzdálený server nebyl schopný na vaši žádost inteligentně zareagovat.

 

Delayed Bounce - Unable to Parse Server Reason

 

Quanda zobrazí i jakékoliv další důvody, proč byl e-mail nedoručen, které neobsahují číselný kód nebo bližší specifikace důvodu nedoručení. Například:

 

Bounced Address

Invalid

error dialing remote address

Unable to resolve MX host

Broken pipe

Mail quota exceeded

77

 

Jak s touto odpovědí naložit:

Nejlépe uděláte, když tyto adresy pro příště vyřadíte z dalšího odesílání. Můžete také kontaktovat majitele schránky, abyste se dozvěděli více informací o tom, k čemu mohlo dojít.

 

Diskuze