Blíží se konec sledování otevřených e-mailů v aplikaci Apple Mail

Email marketing

Blíží se konec sledování otevřených e-mailů v aplikaci Apple Mail

V průběhu září aktualizuje společnost Apple ochranu soukromí pro aplikaci Apple Mail. Co byste měli jako odesílatelé e-mailů vědět?

  • Jan Spáčil
  • Autor

  • Jan Spáčil

Video z prezentace společnosti Apple.

Na konferenci Apple WWDC 7. června 2021 oznámila společnost Apple informace, týkající se nového způsobu ochrany soukromí pro e-mailovou poštu. Aktualizace ochrany soukromí e-mailové pošty je součástí širší iniciativy společnosti Apple, která má uživatelům pomoci převzít kontrolu nad svými daty. Pro odesílatele e-mailů to však má řadu důsledků.

Abychom vám pomohli lépe porozumět tomu, jak tato nová pravidla ochrany soukromí Apple Mailu mohou ovlivnit vaše odesílání, připravili jsme pro vás tento článek, který vychází z aktuálně zveřejněných informací společnostmi Apple, Sendgrid a Litmus.

 

Čeho se toto oznámení o ochraně soukromí týká?

Mail Privacy Protection je nová záložka v nastavení aplikace Apple Mail, která umožňuje uživatelům rozhodnout, jaká data jsou sdílena při používání aplikace Apple Mail. Uživatelé nyní mohou skrýt svou IP adresu, informace o poloze a otevření e-mailu.

 

Jak ovlivní tyto změny odesílatele e-mailů?

U e-mailů, které budou přijímány prostřednictvím aplikace Apple Mail při současné aktivaci této nové ochrany, nebude možné sledovat, kdo a kolikrát daný e-mail otevřel, kde tento e-mail otevřel a z jaké IP adresy.

Informace o otevření jsou součástí celkových statistik odeslaných e-mailových kampaní a pomáhají odesílatelům lépe porozumět tomu, jak příjemci těchto zpráv s nimi nakládají a jak jsou pro ně důležité. Společně s dalšími hodnotami je „Open rate“ jedním z kritérií, pomocí kterého odesílatelé e-mailů vyhodnocují úspěšnost e-mailové kampaně.

 

Kdy bude aktivní tato nová ochrana soukromí pro aplikaci Apple Mail?

Očekáváme, že aktualizace proběhne v průběhu září 2021.

 

Jak to bude fungovat? Jak Apple zabrání sledování otevření?

To ještě nebylo přesně potvrzeno, ale věříme, že implementují technologii, která načte všechny obrázky ihned po obdržení e-mailu. To může znamenat, že každý e-mail odeslaný příjemci, který používá Apple Mail, bude vypadat, že byl otevřen.

Počáteční testování se ukázalo být nekonzistentní. Některé testy ukazují, že všechny obrázky jsou načítány anonymním proxy serverem, jiné testy ukazují načtení pouze několika obrázků a některé testy ukazují normální chování.

Znamená to tedy, že po aplikaci této ochrany soukromí vzroste % otevřených e-mailů u příjemců, kteří používají toto nastavení a pro práci s e-maily používají aplikaci Apple Mail. Ti budou označeni tak, že e-mail otevřeli, i když se to reálně stát nemuselo.

 

Jaké % e-mailů odeslaných Quandou je otevřeno pomocí aplikace Apple Mail?

Vybrali jsme pro srovnání data z posledních 2 let. Na tomto prvním grafu je vidět podíl jednotlivých zařízení na otevírání e-mailů. „Desktop“ (kam řadíme aplikace jako je Outlook, Apple mail, Thunderbird a další) a iPhone (s operačními systémy iPhone a Android) se společně podílí na otevření 36 %. Pokud bychom k nim připočetli i odpovídající podíl ze zařízení, které nebylo možné rozpoznat, pak se toto číslo zvýší na 58,4 %. V tomto podílu je však zahrnuta velká část zařízení a emailových klientů, u nichž se otevření bude dál vyhodnocovat standardním způsobem.

E-mail devices

 

Na tato čísla je potřeba nahlížet jako na průměrná, jelikož zahrnují všechny zákazníky, ve všech zemích a oborech. Individuálně se tato čísla mohou lišit, a to i výrazně.

Pokud se zaměříme na podíl desktopových klientů, pak největší zastoupení má Outlook s 39 % a těsně za ním je Apple mail s 38 %.

E-mailový klienti

 

Další graf pak ukazuje podíl operačních systémů iOS a Android při otevření pomocí mobilních telefonů. iOS zde vede s podílem 56 %, zatímco Android má podíl 44 %.

Podíl iPhone vs Android

 

Pojďme se na tato čísla podívat na konkrétním příkladu.

 

Počet odeslaných e-mailů celkem: 4 000

Počet doručených e-mailů (99 %) = 3 960

Procento otevřených e-mailů (30 %) = 1 188

Počet e-mailů otevřených na počítači celkem (okolo 24 %) = 285

… z toho pomocí Apple mail (38 %) = 108

Počet e-mailů otevřených na mobilních telefonech celkem (okolo 39 %) = 463

… z toho pomocí operačního systému iOS (56 %) = 259

 

Závěr:

Předpokládáme, že tuto službu bude mít aktivováno 95 % uživatelů. Podle prvních testů, jejichž výsledky jsou k dispozici, se ukazuje, že až 75 % zpráv zpracovaných aplikací Apple Mail, při současné aktivaci tohoto nového zabezpečení, nebude možné identifikovat, zda byly nebo nebyly otevřené – resp. všechny tyto zprávy se budou reportovat jako „Otevřené“.

 

Jak toto ovlivní výsledky vašich kampaní vám ukážu na tomto příkladu.

Celkový počet příjemců, u kterých nebude možné zjistit otevření tak při odeslání 4 000 e-mailů představuje celkem za desktop i mobil 367 příjemců x 0,9 x 0,75 = 248.

To představuje přibližně 6 % příjemců, kteří budou reportováni jako „otevřeno“, ale nebude možné u nich tento stav s jistotou potvrdit.

 

Ovlivňuje to pouze poštu otevřenou v aplikaci Apple Mail?

Ano.

Týká se to pouze údajů o otevření u příjemců, kteří si v aplikaci Apple Mail nastavili svůj e-mailový účet a aktivovali tuto novou ochranu soukromí. Pokud si například uživatel Apple Mail nastaví příjem pošty ze své Gmailové schránky a povolí Mail Privacy, nebude možné u tohoto příjemce otevření e-mailu sledovat.

Je ale běžnou praxí, že lidé otevírají některé e-maily vícekrát na více zařízeních, takže je možné, že u některých otevření sledovat možné nebude, zatímco u stejného příjemce a stejného e-mailu otevřeném na jiném zařízení už záznam o otevření proběhne standardním způsobem.

 

Jak tedy bude informace o otevření přesná?

Přesnost se může individuálně lišit. Už dnes je procento otevřených e-mailů zkresleno o příjemce, které není možné díky blokování zobrazování obrázků v e-mailových zprávách do otevřených e-mailů započítat.

Pokud máte ve vaší databázi větší zastoupení uživatelů iPhonů nebo uživatele aplikace Apple Mail bude zkreslení větší.

 

Podle uvedeného příkladu to však vypadá, že dojde k navýšení celkového otevření přibližně o 6 %. Tedy 6 % příjemců bude reportováno v rámci seznamu příjemců, kteří váš e-mail otevřeli i když to nebude možné zcela jednoznačně potvrdit.

 

Jak pracovat se statistikami e-mailů dál?

Věříme, že nejlepším řešením bude použít pro sledování výkonnosti a efektivity e-mailových kampaní zejména údaje o proklicích.

I přesto, že bude údaj o otevření zkreslený, můžete dále sledovat jeho trend. Pokud je vaše databáze kontaktů poměrně konzistentní a příliš se nemění nebo roste ze stejných zdrojů, můžeme předpokládat, že toto zkreslení bude stále v podobném poměru k celkovému procentu otevřených e-mailů, a tudíž z hlediska trendu zanedbatelné.

I nadále pak celkový trend % otevřených e-mailů bude odrážet větší či menší zapojení příjemců a větší či menší atraktivitu odesílaných e-mailových zpráv.

 

Co se stane, pokud podobný přístup přijmou i další poskytovatelé poštovních schránek nebo operačních systémů?

Pokud se tak stane, a údaj o otevřených e-mailech zcela ztratí svůj význam, bude potřeba nalézt další způsoby, jak míru zapojení příjemců a efektivitu odeslaných e-mailových zpráv měřit.

I když je sledování otevření e-mailů v naší branži klíčovým ukazatelem po desetiletí, budeme muset hledat nové, inovativní cesty, jak tento údaj nahradit.

Mohli bychom například:

  • Ignorovat data o otevíratelnosti a sledovat hlavně data o kliknutí.
  • Úplně přestat sledovat statistiky e-mailových kampaní svou pozornost přesunout na sledování konverzí a dalších metrik pomocí Google Analytics.
  • Určovat aktivní kontakty jiným způsobem. Pomocí jejich interakce prostřednictvím jiných kanálů, médií nebo webu.

 

Existuje nějaký způsob, jak zjistit, zda má příjemce tuto funkci povolenou?

Ne, ne s velkou přesností. Počáteční testování nám ukazuje, že data spojená s otevřením e-mailu pocházejí z velmi obecných zdrojů a generických IP adres.

 

Existuje nějaký způsob, jak zjistím, který kontakt používá k otevírání e-mailů iPhone nebo Apple Mail?

Aktuálně se snažíme na tuto otázku odpovědět. Realizujeme celou řadu testování a ověřujeme přesnost a dostupnost těchto dat. V průběhu času vás budeme o tomto postupu dále informovat.

 

Jaký vliv bude mít toto nové zabezpečení na funkce v Quandě?

Toto nové zabezpečení se dotkne několika míst v Quandě. Bude se to týkat statistik v e-mailových kampaních, A/B testování, filtrování kontaktů podle odeslaných e-mailů a automatizací v jednoduché e-mailové kampani.

Aktuálně vše sledujeme a v průběhu září provedeme testování, abychom potvrdili některé naše hypotézy ohledně vlivu tohoto nového zabezpečení.

 

Jaké kroky byste měli podniknout?

  1. Projděte si všechny nastavené automatizace a ověřte, zda pracují s otevřenými e-maily. Pokud ano, prozkoumejte dopad této změny na následnou nastavenou akci a automatizaci případně upravte.
  2. Pokud používáte e-mailové kampaně s A/B testováním, ve kterých cílíte na vyšší % otevřených e-mailů, mějte na paměti, že se výsledky mohou výrazněji lišt podle podílu zastoupení uživatelů Apple Mailu v testovacích skupinách. Případně změňte nastavení vítězného kritéria na Celkový počet prokliků.
  3. Ve statistikách e-mailových kampaní věnujte větší pozornost míře prokliků než míře otevřených e-mailů.
  4. Při filtrování kontaktů pomocí odeslaných kampaní mějte na paměti, že část kontaktů, které používají „Apple Mail“ budou reportováni jako „otevřeno“.

 

Průběžně budeme sbírat další informace, které se ohledně tohoto tématu objeví a o ně pak budeme aktualizovat tento dokument. V případě, že si nevíte rady, jak postupovat, kontaktujte nás na e-mailu naší podpory: support@onquanda.com.

 

Pokud se vám článek líbil, nechte nám komentář. Milujeme komentáře!

Držím vám palce!

Jan Spáčil

 

MOHLO BY VÁS TAKY ZAJÍMAT:

Propojte Quandu a stovky dalších aplikací

nebo

Jak oříznout obrázek na požadovanou velikost

 

"Vyzkoušejte Quandu na 14 dnů zdarma až s 200 kontakty."

Vyzkoušet zdarma

 

Diskuze